Άρθρα

Χρήση Αυτόματων Εξωτερικώ Απινιδοτών

Λεοντίου Ιωάννης

RGN, CCN, BSc (Hons)

Τhe 1st Scientific Symposium on Resuscitation

Paediatric life support and laypeople

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Δρ Μαρίνος Σωτηρίου, Μάριος Γεωργίου CCRN

Speech of the Minister of Health Mr. Andreas Gavrielides 

"Combination of chest compressions and interposed abdominal compressions in a swine model of ventricular fibrillation" 
Marios Georgiou CCRN, MSc, FERC

Time delays to reach dispatch centres in different regions in Europe.  Are we losing the window of opportunity?

The EUROCALL study

© KySAN 2014