Τhe 1st Scientific Symposium on Resuscitation


Το εκλεγέν  ΔΣ αποτελείται από 11 μέλη

 

Πρόεδρος:            

Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου              

American Heart Institute

Αντιπρόεδρος:     

Δρ Ευαγόρας Νικολαϊδης           

Γεν. Νοσ. Λάρνακας

Γραμματέας:        

Μάριος  Γεωργίου                       

Νοσηλευτική Σχολή

Ταμίας:                

Δρ. Φαίδρα Ιωαννίδου                

Γεν. Νοσ. Λεμεσού

Μέλη:

Δρ. Αντρέας Χατζηδημητρίου    

Νοσ. Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ

Δρ. Μάρω Κωνσταντή                  

Γεν. Νοσ. Λεμεσού

Δρ. Αντρούλα Χριστοδουλίδου   

Γεν. Νοσ. Λάρνακας

Ευανθία Γεωργίου                        

Νοσηλευτική Σχολή

Δρ. Φωτεινή Γεωργίου                 

Γεν. Νοσ. Λάρνακας

Ιωάννης Λεοντίου                           

Υπουργείο Υγείας

Δρ Μάριος Ιωαννίδης                

Γεν. Νοσ. Λάρνακας


Δρ Μαρίνος Σωτηρίου                                          Μάριος Γεωργίου CCRN
Καρδιοχειρούργος                                               Ανώτ. Νοσηλευτικός Λειτουργός
Πρόεδρος                                                             Γραμματέας